Home

Welkom op de website van Businessclub Dendermonde

De Business Club Dendermonde is spontaan gegroeid uit informele contacten tussen verschillende bedrijfsleiders van Dendermondse bedrijven. Om op een meer gestructureerde manier te gaan samenwerken en ervaringen uit te wisselen besloot een trekkersgroep in het voorjaar van 2012 om een businessclub op te starten. Dat resulteerde in september van dat jaar in de oprichting van de vzw Business Club Dendermonde, kortweg BCD.

Economisch netwerk

BCD wil op een onafhankelijke, resultaatsgerichte, professionele en politiek neutrale manier bijdragen tot de leefbaarheid, de efficiëntie en de groei van de Dendermondse bedrijven.

Met als doel de economische communicatie en het economisch netwerk van de leden te bevorderen, zal de BCD ook de gezamenlijke belangen van de leden behartigen ten overstaan van derden. Hieronder vallen ook alle overheden en overheidslichamen op zowel lokaal, regionaal, nationaal als internationaal vlak. BCD verdeelt daarom informatie onder zijn leden op een neutrale manier. Wanneer nodig zal ze niet alleen toekijken, in bepaalde gevallen kan BCD optreden als centraal aanspreekpunt in dossiers en projecten.

Initiatieven nemen

Om bovenstaande doelstellingen te realiseren, zal de BCD verschillende initiatieven nemen en activiteiten organiseren. De BCD kan haalbaarheidsstudies laten uitvoeren ten voordele van individuele of gezamenlijke leden. In bepaalde dossiers of projecten zal de businessclub optreden als centraal aanspreekpunt en/of projectbegeleider of subsidieaanvrager. Indien opportuun zal de BCD ook ijveren voor de groepsaankoop van goederen en/of diensten voor de leden.

Om het levenslang leren en netwerken van haar leden te bevorderen, zal de BCD lezingen, voordrachten en uiteenzettingen organiseren. De organisatie van exposities in binnen- of buitenland naast de organisatie van studiereizen of werkbezoeken aan beurzen en exposities wordt door de BCD niet uitgesloten. BCD wil communiceren met haar leden en de buitenwereld via haar website, nieuwsbrieven, persberichten…

Stadhuis Dendermonde

Stadhuis Dendermonde - Vooraanzicht

Ros Beiaard

Ros Beiaard - Kunstwerk

Partners

IT1 - ICT Services & Solutions
VOKA - Vlaams netwerk van ondernemingen
Moore Stephens Verschelden - MS
Dierick Yoni - Yoni
Deze website wordt opgemaakt binnen het project Concilio, een project waarmee Voka Oost-Vlaanderen - gesteund door de Vlaamse overheid - interbedrijfssamenwerking op bedrijventerreinen wil optimaliseren.

Concilio, een project met de steun van Agentschap Ondernemen

Project Concilio, een project waarmee Voka Oost-Vlaanderen - gesteund door de Vlaamse overheid - interbedrijfssamenwerking op bedrijventerreinen wil optimaliseren
Webdesign by IT1
Verklaring over cookies